AI i prawo AI w biznesie Artykuły

40% pracowników będzie musiało przekwalifikować się w ciągu najbliższych trzech lat

AI w rynku pracy

40% pracowników będzie musiało przekwalifikować się w ciągu najbliższych trzech lat z powodu sztucznej inteligencji, mówi badanie IBM.

Według nowego badania przeprowadzonego przez firmę IBM, AI będzie miała tak duży wpływ na globalny rynek pracy.  40% pracowników będzie musiało przekwalifikować się w ciągu najbliższych trzech lat, aby dostosować się do nowych wymagań i możliwości. To oznacza, że 1,4 miliarda z 3,4 miliarda ludzi pracujących na świecie, według statystyk Banku Światowego, będzie musiało zdobyć nowe umiejętności lub ulepszyć te, które już posiadają.

Badanie IBM opiera się na danych z dwóch wcześniejszych badań, jednego przeprowadzonego wśród 3000 dyrektorów wykonawczych z 28 krajów i drugiego wśród 21000 pracowników z 22 krajów. Wyniki pokazują, że AI nieuchronnie spowoduje zmiany w siłach roboczych i biznesach, ale niekoniecznie na gorsze. Zdaniem dyrektorów wykonawczych, 40% ich pracowników będzie musiało przekwalifikować się w ciągu najbliższych trzech lat z powodu wdrażania AI, ale 87% z nich spodziewa się, że AI będzie wspomagać role zawodowe, a nie je zastępować. Ponadto badania IBM wykazały, że firmy, które skutecznie przekwalifikowują swoich pracowników do dostosowania się do „zmian zawodowych związanych z technologią”, odnotowują średnio o 15% wyższy wzrost przychodów, a te, które skupiają się na AI, o 36% wyższy wzrost przychodów niż ich konkurenci.

„AI nie zastąpi ludzi – ale ludzie, którzy używają AI, zastąpią ludzi, którzy jej nie używają” – stwierdził IBM w raporcie.

Najbardziej popularne umiejętności najbliższych lat.

Nowy paradygmat umiejętności zmienia priorytet umiejętności technicznych, które były wcześniej typowo preferowane, takich jak biegłość w STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), która była najważniejszą umiejętnością w 2016 roku, na najmniej priorytetową w 2023 roku. Powodem jest to, że teraz narzędzia takie jak ChatGPT pozwalają pracownikom robić więcej przy mniejszej wiedzy, jak zauważono w raporcie. Teraz większy nacisk kładzie się na umiejętności ludzkie, takie jak zarządzanie zespołem, zdolność do skutecznej pracy w środowiskach zespołowych, zdolność do efektywnej komunikacji i gotowość do dostosowania się do zmian, które wszystkie znalazły się na czele najważniejszych umiejętności wymaganych od pracowników w 2023 roku.

Eksperci zidentyfikowali również trzy kluczowe priorytety, które mogą im pomóc podnieść poziom pracowników i uzyskać przewagę konkurencyjną – transformacja tradycyjnych procesów, ról zawodowych i struktur organizacyjnych w celu zwiększenia produktywności i umożliwienia nowych modeli biznesowych i operacyjnych, budowanie partnerstw człowiek-maszyna, które zwiększają tworzenie wartości i zaangażowanie pracowników, oraz inwestowanie w technologię, która pozwala ludziom skupić się na zadaniach o wyższej wartości i napędza wzrost przychodów.

Transformacja tradycyjnych procesów

Transformacja tradycyjnych procesów, ról zawodowych i struktur organizacyjnych w celu zwiększenia produktywności i umożliwienia nowych modeli biznesowych i operacyjnych to proces, który polega na dostosowaniu się organizacji do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Transformacja ta może wiązać się z wprowadzeniem nowych metod pracy, takich jak praca zdalna, zespoły wielofunkcyjne, samozarządzanie, czy metodyki zwinne. Transformacja ta może również oznaczać zmianę sposobu komunikacji, podejmowania decyzji, oceny wyników i motywowania pracowników. Celem transformacji jest poprawa efektywności, jakości i innowacyjności organizacji oraz zwiększenie jej konkurencyjności i atrakcyjności dla klientów i pracowników.

Partnerstwo człowiek-maszyna

Budowanie partnerstw człowiek-maszyna, które zwiększają tworzenie wartości i zaangażowanie pracowników, to proces, który polega na wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) do wspomagania i uzupełniania ludzkich umiejętności i kompetencji w pracy. Partnerstwa te mają na celu poprawę efektywności, jakości i innowacyjności organizacji oraz zwiększenie satysfakcji i motywacji pracowników. Partnerstwa te opierają się na zaufaniu, współpracy i komunikacji między ludźmi a maszynami, a także na ciągłym uczeniu się i dostosowywaniu się do zmian.

Przykładami takich partnerstw mogą być:

•  Asystenci głosowi: narzędzia oparte na AI, które pozwalają pracownikom na wykonywanie zadań za pomocą głosu, takich jak wyszukiwanie informacji, planowanie spotkań, tworzenie notatek czy zamawianie produktów. Asystenci głosowi mogą pomóc pracownikom w oszczędzaniu czasu, zwiększaniu produktywności i poprawianiu jakości pracy.

•  Systemy rekomendacyjne: narzędzia oparte na AI, które analizują dane i zachowania użytkowników, aby dostarczać im spersonalizowane sugestie, takie jak produkty, usługi, treści czy rozwiązania problemów. Systemy rekomendacyjne mogą pomóc pracownikom w podejmowaniu lepszych decyzji, zwiększaniu satysfakcji klientów i generowaniu większych przychodów.

•  Platformy współpracy: narzędzia oparte na AI, które ułatwiają komunikację i współpracę między pracownikami, takie jak czaty, wideokonferencje, tablice interaktywne czy systemy zarządzania projektami. Platformy współpracy mogą pomóc pracownikom w budowaniu relacji, dzieleniu się wiedzą i osiąganiu wspólnych celów.

Nowe inwestycje w AI

Inwestowanie w technologię, która pozwala ludziom skupić się na zadaniach o wyższej wartości i napędza wzrost przychodów, to proces, który polega na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji lub innych narzędziach cyfrowych, które automatyzują lub ułatwiają wykonywanie zadań rutynowych, niskiej jakości lub mało efektywnych. Dzięki temu pracownicy mogą poświęcić więcej czasu i uwagi na zadania kreatywne, strategiczne lub innowacyjne, które przynoszą większą wartość dla organizacji i klientów. Inwestowanie w taką technologię może również pomóc w zwiększeniu przychodów organizacji poprzez poprawę jakości usług, zwiększenie satysfakcji klientów, generowanie nowych źródeł dochodu lub oszczędność kosztów.

Podsumowując, AI nie zastąpi pracowników w przyszłości, ale zmieni sposób ich pracy. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych warunków i wymagań, a także uczyć się ciągle nowych umiejętności. Firmy będą musiały inwestować w technologię, która wspomaga ludzi w wykonywaniu zadań o wyższej wartości i napędza wzrost przychodów. A społeczeństwo będzie musiało stworzyć odpowiednie ramy prawne i etyczne dla AI, aby zapewnić bezpieczeństwo i zaufanie użytkowników i twórców.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *